پیام رئیس محترم اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان (گرمی)

به نام خدا

   میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمانی تخصصی است که در سه حوزه مهم و تاثیرگذار فعالیت می کند. صیانت از فرهنگ مادی و معنوی گذشتگان، ثبت و معرفی آثار باستان شناختی و مردم شناختی، احیاء صنایع و هنرهای دستی و سنتی به همراه توسعه صنعت گردشگری از جمله اهداف و وظایف این سازمان است. وسعت ، گستردگی و اهمیت موضوعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاب می کند که تک تک آحاد جامعه در پیشبرد اهداف سازمان مشارکت فعالی داشته باشند. حفظ آثار تاریخی و باززنده سازی هنرهای سنتی اگر دغدغه یکایک¬مان نباشد، مجالی برای شکوفایی صنعت بلورین گردشگری که بر دو بال آثار (طبیعی - تاریخی) و هنر (دستی - سنتی) متکی است؛ نخواهد بود.
شهرستان مغان (گرمی) با دارا بودن سه بخش موران، مرکزی و اونگوت و 340 روستا و بیش از 90 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان از یک سو و زیستگاه عشایر شاهسئون، داشتن طبیعت کوهپایه ای، رودخانه های متعدد دائمی و فصلی، آب و هوای مطبوع در طول سال، دهها آبشار و قلعه تاریخی از سوی دیگر مقصدی ایده¬آل برای سفرهای طبیعت¬ و بوم گردی، کوهنوردی،مردم شناختی و باستان¬شناختی،عشایرگردی و گردشگری غذایی است. تنوع گیاهان منحصربفرد با خاصیت دارویی گرمی را به یکی از ذخایر گونه های گیاهی مبدل ساخته است.
ورنی، گلیم و فرش از صنایع سه گانه دستی منطقه هستند که با پیشینه ای غنی و کهن، قابلیت رقابت با نمونه های منطقه ای و جهانی را دارند. بر این اساس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان (گرمی) ضمن حمایت از طرحهای اجرایی در زمینه های بافته های داری، گردشگری روستایی، کشاورزی، طبیعت گردی و مردم شناختی مشتاقانه از پروژه های بوم گردی با اولویت حفظ محیط زیست و بافت فرهنگی منطقه استقبال می¬کند.امید آینده¬ای روشن داریم.

سید روح اله محمدی