اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان (گرمی)

    سابقه تاسیس صنایع دستی در شهرستان مغان (گرمی) به سال 1379 ه.ش می رسد. در این سال مرکز صنایع دستی در گرمی افتتاح شد و فعالیت خود را با شناسایی صنعتگران رشته های صنایع دستی و سازماندهی آنان آغاز نمود. در سال 1384ه.ش یگان حفاظت میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل نمایندگی خود را در گرمی راه اندازی نمود و از سال 1385 با ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با صنایع دستی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان (گرمی) آغاز به کار نمود و در سال 1395 ه.ش نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان (گرمی) به اداره ارتقاء یافت.

 


                                          رئیس اداره:                                        

آقای دکتر سید روح اله محمدی

( دکتری باستان شناسی)

......................................................................................................................


مسئول یگان حفاظت:

آقای شاپور جاهد تولئیر

(کارشناسی حقوق کیفری)

......................................................................................................


کارشناس صنایع دستی:

آقای صمد رحیمی اینی

(کارشناسی صنایع دستی)

...............................................................................


امور اداری:

آقای علی حسین زاده بنه

(کاردانی مدیریت امور اداری)

 

..........................................................................................................

 

 

 

جدول آماری اقدامات حقوقی در خصوص صیانت از مواریث فرهنگی شهرستان مغان (گرمی) در سال 1395

ماه

عنوان

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع کل

تعداد پرونده حقوقی

-

-

2

-

2

-

1

2

1

1

3

-

12

تعداد افراد دستگیر شده

-

-

2

-

5

-

1

9

1

1

4

-

23

 

 

جدول آماری اقدامات حقوقی در خصوص صیانت از مواریث فرهنگی شهرستان مغان (گرمی) در سال 1396

ماه

عنوان

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

جمع کل

تعداد پرونده حقوقی

3

4

-

1

3

3

14

تعداد افراد دستگیر شده

7

13

-

3

6

3

32