صنایع دستی شهرستان مغان (گرمی)


   در سال 1379 مرکز آموزش صنایع دستی در شهرستان مغان (گرمی) شروع به فعالیت نمود و از سال 1385 با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام یافت. از آغاز فعالیت صنایع دستی تاکنون بیش از 828 نفر با طی دوره های آموزشی موفق به اخذ پروانه صنعتگری در رشته های گلیم بافی، ورنی بافی، معرق چوب، سفالگری، تذهیب، منبت چوب، خوشنویسی، چرم سازی، تراش سنگ های قیمتی و کیف بافی گلیمی شده اند و بیش از 2000 نفر نیز بدون نیاز به دوره های آموزشی و بدلیل مهارت کافی در تولیدات صنایع دستی به خصوص گلیم و ورنی مجوزهای قانونی صنعتگری این رشته ها را کسب نموده اند. با وجود اینکه در اکثر خانواده های روستایی شهرستان مغان بیشتر اعضاء مهارت فرش، گلیم و ورنی بافی را دارا هستند اما به دلیل عدم صرفه اقتصادی و مشکل بازاریابی این صنایع در حال فراموشی است . آموزش رایگان رشته های صنایع دستی به علاقمندان و تشویق تولیدکنندگان صنایع دستی منطقه برای حضور در نمایشگاه های داخلی و  بین المللی و معرفی بافته های داری با نام مشخص موران، گرمی و اونگوت و تثبیت جایگاه این محصولات در میان تولیدات دیگر استان ها و مناطق از برنامه های ثابت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مغان است.
به منظور تشویق هنرمندان بافته های داری شهرستان برای تولید گلیم، ورنی و قالی با نقشه های بازار پسند ساختمان نمایشگاه دائمی صنایع دستی واقع در شهرک ولیعصر به دو بخش ورک شاپ و فضای نمایشگاهی پانل بندی شده و آماده استفاده توسط صنعتگران و علاقمندان رشته های صنایع دستی است. و این ساختمان با همکاری شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی فدک گرمی به عنوان مرکز آموزش رایگان، مطالعه و احیاء رشته های منسوخ و یا در حال منسوخ شدن صنایع دستی در آمده و  محصولات تولیدی شهرستان در آن به نمایش گذاشته شده است.